Prioritate 0:
Dezvoltare urbană durabilă, coerentă și integrată, cu aceleași reguli pentru toți.

Problema:

Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti are peste 20 de ani, iar valabilitatea lui a fost prelungită în repetate rânduri însă acum nu își mai îndeplinește scopul de bază. În loc să fie un instrument de planificare spațială și reglementare a unei strategii de dezvoltare durabilă pentru întregul municipiu, acesta este o simplă bază legală care permite emiterea de Autorizații de Construire. Acum am ajuns să avem 6 Planuri Urbanistice Zonale făcute independent de fiecare Primărie de Sector, fără ca ele să fie corelate între ele sau să aibă o viziune comună.

Obiective de intervenție urgentă

Planul Urbanistic General trebuie să fie dezvoltat pe o platformă electronică tip GIS (Geographical Information System) care să conțină informațiile centralizate de la toate entitățile de stat sau private care dețin informații legate de străzi, rețele, statut juridic al terenurilor, încadrarea în studii urbanistice zonale sau de detaliu. Un asemenea sistem ar putea reduce perioada de emitere a Certificatelor de Urbanism la 7-10 zile.

Plan de intervenție

 • Noul Plan Urbanistic General va fi finalizat de Universitatea de Arhitectură din București, conform contractului semnat cu Primăria Municipiului București.
 • Administrația municipală va furniza toate datele necesare pentru finalizare PUG-ului astfel încât în maxim 1 an de zile de la preluarea noului mandat PUG-ul să poată fi votat de Consiliul General.
Alte priorități pentru domeniul URBANISM:
 1. Zona metropolitană București – Ilfov / Bucureștiul liber să se dezvolte
 2. Construim comunități prin spații publice de calitate
 3. Dâmbovița - coloana verde a orașului
 4. Amenajarea salbei de lacuri din nordul Bucureștiului
 5. Niciun cartier nou fără stradă, școală, parc
 6. Măsuri urbanistice pentru punerea în valoare a zonelor protejate din București

Surse potențiale de finanțare nerambursabilă:

Viitorul Program Operațional Regional București - Ilfov:
Axa Prioritară 3: O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Obiectivul Specific: Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării

 • Regenerarea spațiilor urbane degradate, inclusiv prin promovarea investiţiilor ce promovează infrastructura verde în zonele urbane
 • Reconversia funcțională a terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate
 • Modernizarea/ extinderea spațiilor verzi existente

Axa Prioritară 1: O regiune atractivă
Obiectivul Specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane

 • Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural si servicii culturale
 • Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros;
 • Investiții in infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban