Prioritate 0:
Reparații fără săpături. Bucureștenii nu trebuie să sufere de frig la iarnă!

Problema:

Sistemul de termoficare este în pragul colapsului: cantitatea totală de pierderi de energie (1,43 milioane gigacalorii pe an) ar putea incalzi un oraș precum Oradea timp de aproape 2 ani și jumătate. Pierdem 2,3 milioane litri de apă de adaos pe oră, adică aproape un bazin olimpic de înot! În fiecare iarnă, familii din cartiere întregi rămân în frig, iar vara, în plina criză sanitară, nu au apă caldă pentru a-și asigura condițiile de igienă de bază.

Obiective de intervenție urgentă

 • Creșterea gradului de continuitate în furnizarea apei calde și a căldurii pentru ca bucurestenii sa poată beneficia într-adevăr de acest serviciu public de importanță vitală atunci când au nevoie.
 • Diminuarea pierderilor de energie și de apă din sistem, care vor duce la scăderea impactului sistemului asupra mediului înconjurător (mai puține pierderi înseamnă mai puțină energie termica produsă, adică mai putin combustibil consumat, deci mai puține emisii de gaze cu efect de seră - mai puțină poluare) și la ameliorarea rezultatelor financiare ale sistemului.

Plan de intervenție

Această structură va avea urmatoarele atribuții:

 • Analiza tehnică reală pentru identificarea punctelor slabe din rețeaua de termoficare, cu risc maxim de avarie în iarna 2020-2021 și monitorizarea permanentă a acestora;
 • Intervenții preventive în afara sezonului de încălzire în punctele cu riscul cel mai ridicat de avarie;
 • Lucrări de remediere acolo unde există deja pierderi masive de apă și de energie.
 • Utilizarea tehnologiilor moderne, fără săpături / cu săpături restranse pentru a evita blocarea orașului, în condițiile în care e necesară reabilitarea anuală a unui număr semnificativ de kilometri de conductă (50 - 100 km)
 • Stoc de urgență de materiale în așa fel încât să nu se piardă timp când va fi nevoie de execuția unor lucrări rapide, în vederea reducerii disconfortului resimțit de către consumatori;
 • Echipe zonale de intervenție care să funcționeze în regim de permanență (non-stop), care să asigure remedierea avariilor în cel mai scurt timp;
 • Demararea și derularea, în paralel cu procesul de evaluare a cererii de finanțare depuse pe fonduri europene pentru sistemul de termoficare bucureștean, a procedurilor de achiziție publică pentru implementarea proiectului european, pentru a se câștiga timp.
 • Semnarea contractelor de proiectare și execuție, cu clauză suspensivă (vor intra în vigoare la semnarea contractului de finanțare).
Alte priorități pentru domeniul Termoficare:
 1. Încălzirea Urbană Centralizată Modernă - instrument pentru aer curat și viață mai bună. Sistem de generația a 4-a, redimensionat și având o arhitectură modernă, bazată pe un nucleu de cogenerare, pe stocarea căldurii și utilizarea regenerabilelor.
 2. "Liberalizarea" producției / Construcția de centrale noi - Atragerea de investitori pentru construirea de centrale de cogenerare de înaltă performanță, de mari dimensiuni / de cartier / de zonă / de cvartal, în zonele cu deficit de energie termică identificate de strategia de termoficare, inclusiv pentru noile cartiere rezidențiale sau de business, cu aducerea producției cât mai aproape de locul de consum, în special în cazul integrării surselor regenerabile în mixul de energie, și cu oferirea posibilității de concesionare a rețelei de distribuție.
 3. Apă caldă la orice oră: recirculare și contorizare individuală
 4. Energie termică din regenerabile
 5. Clădiri publice și rezidențiale eficiente energetic: aer mai curat și economii de costuri la buget
 6. Informarea cetățenilor prin SMS / email / aplicație de mobil referitoare la avariile, lucrările programate sau funcționarea sub parametri care afectează punctul termic care deservește zona în care locuiește / se află un cetățean.

Surse potențiale de finanțare nerambursabilă:

Viitorul Program Operațional Regional București - Ilfov:
Axa Prioritară 4: Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate
Obiectivul Specific: Dezvoltarea sistemelor energetice inteligente, a rețelelor și a stocării la nivel local:
Operațiunea: Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate

Axa Prioritara 3: O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Obiectivul Specific: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Operațiunile:

 • Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie
 • Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie