Prioritate 0:
Consolidarea clădirilor vulnerabile la seism.

Problema:

Din păcate, Bucureștiul nu știe și nici nu vrea să știe, cât de vulnerabil este la cutremur. Din 1992 și până acum, au fost expertizate numai aproximativ 2% din numărul clădirilor de locuințe. Pentru clădirile publice – unele cu rol vital în caz de dezastru (spitale, școli, unități de pompieri, pasaje și poduri, etc.) – nu este inventariată în mod sistematic vulnerabilitatea seismică la nivel de municipiu.

Obiective de intervenție urgentă

  • Realizarea inventarierii de urgență a clădirilor publice și private.
  • Prioritizarea intervențiilor în funcție de gradul de risc.

Plan de intervenție

  • Înființarea unui fond de urgență în caz de cutremur, care să cuprindă ajutoare de bază pregătite pentru a fi distribuite în orice moment populației și resurse financiare suplimentare care pot fi alocate de urgență spitalelor și adăposturilor și utilizate pentru sprijinirea sinistraților.
  • Accelerarea demarării procesului de consolidare la clădirile publice vulnerabile – primarii pot notifica (conform OG20/1994) proprietarii/administratorii oricăror clădiri expertizate și încadrate în clasa I de risc seismic. Clădirile publice vor reprezenta un exemplu și un model de urmat pentru cele private.
Alte priorități pentru domeniul SIGURANȚĂ:
  1. Campanii speciale de informare și pregătire a populației referitoare la comportamentul adecvat în situațiile de urgență tipice ce pot afecta municipiul București (cutremure, incendii cu degajări de substanțe periculoase în atmosferă, epidemii, etc.)
  2. Siguranța Urbană
  3. Bucureștiul sigur pentru femei și copii

Surse potențiale de finanțare nerambursabilă:

Viitorul Program Operațional Regional București - Ilfov:
Axa Prioritară 3: O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Obiectivul Specific 7: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
Operațiunile:

  • Investiții în clădirile rezidențiale în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie
  • Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie

Axa Prioritară 1: O regiune atractivă
Obiectivul Specific: Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane

  • Creșterea securității spațiilor publice