Prioritate 0:
Serviciu de informare, avertizare timpurie și protejarea drepturilor pacienților în București

Problema:

Pacienții din București au un nivel de încredere scăzut in serviciile de sănătate, mai ales în cele de stat.

Problemele sistemului sanitar din România includ:

 • spitale vechi care nu fac fata cerințelor actuale,
 • riscuri crescute de infecții intraspitalicești,
 • corupție la toate nivelurile,
 • lipsa echipamentelor medicale și a personalului calificat,
 • ineficiența managerială și lipsa programelor eficiente de prevenție.

Iar prioritățile la început de mandat în acest domeniu sunt de regulă ambițiile și/sau sinecurile politicienilor, și nu neapărat nevoile urgente ale cetățenilor.

Obiective de intervenție urgentă

Reprezentarea vocii bucureștenilor în relație cu tot ce înseamnă servicii de sănătate și asistență socială printr-o structură finanțată de autoritatea locală, dar cu funcționare autonomă, pe model Healthwatch local din Marea Britanie.

Plan de intervenție

Această structură va avea urmatoarele atribuții:

 • Va afla și va înțelege experiențele și nevoile populației Bucureștiului cu privire la serviciile de sănătate și sociale (ex: medici de familie, spitale, azile de bătrâni, servicii de îngrijire la domiciliu etc.);
 • Va produce rapoarte și va face recomandări cu privire la felul in care aceste servicii pot fi îmbunătățite;
 • Va susține implicarea civică a bucureștenilor în monitorizarea serviciilor de sănătate/sociale și în influențarea deciziilor cu privire la felul în care acestea sunt oferite;
 • Va informa bucureștenii cu privire la accesarea serviciilor de sănătate și sociale și drepturile si responsabilitatile pacienților în relația cu acestea.

Inițiatorul acestui serviciu de informare, avertizare timpurie și protecția drepturilor pacienților va fi administrația locală din București, în parteneriat cu structuri civice din domeniul medical și organizații ale pacienților. Structura va deveni funcțională în primele 3 luni de mandat și va genera informații pentru planificarea țintită a intervențiilor pe sănătate la nivelul Capitalei (nu doar infrastructură, ci și servicii medicale) pentru perioada 2020-2024.

Alte priorități pentru domeniul Sănătate:
 1. Rețea de centre medicale de proximitate cu asistență (gardă) 24/24
 2. Medicul vine în cartierul tău: caravane medicale mobile de screening și analize de bază finanțate de PMB pentru vârstnici
 3. Renovam fiecare spital din București și luptăm contra infectiilor nosocomiale
 4. Înființarea a 5 noi centre de îngrijire paliativă
 5. Navigatori pentru pacienți în fiecare spital bucureștean

Surse potențiale de finanțare nerambursabilă:

Viitorul Program Operațional Sănătate:

Obiectivul de Politică 4: Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.
Obiectivul Specific: Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară.

Axa Prioritară 2 - Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu

Axa Prioritară 4 - Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii:

 • Investiții prioritare în infrastructură
 • Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi local din domeniul sănătății publice
 • Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei
 • Dotarea și/sau modernizarea infrastructurii publice a centrelor unde se furnizează servicii de asistență medicală comunitară, a centrelor în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică;
 • Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară

Axa Prioritară 6 - Informatizarea sistemului medical - Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor:

 • Soluții digitale în infrastructura din sănătate (digitizare internă și externă a instituțiilor medicale)
 • Uniformizarea fluxurilor informaționale

Axa Prioritară 7 - Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament:

 • Măsuri pentru implementarea operațiunilor care vizează Informatizarea sistemului medical
 • Măsuri de formare/ specializare - utilizare echipamente medicale
 • Utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament