Prioritate 0:
Străzi curate? Da, se poate!

Problema:

Salubrizarea deficitară a arterelor de circulație apare în top 3 al problemelor semnalate de bucureșteni în ultimii 10 ani. Carosabilul, dar mai ales trotuarele și spațiile verzi adiacente murdare, coșurile de gunoi negolite la timp și care deseori se prăbușesc sub greutatea deșeurilor acumulate, depozitările ilegale de deșeuri pe domeniul public care persistă uneori cu lunile acumulările de praf și noroi de lângă borduri, canalizările înfundate, toate sunt rezultate ale unei salubrizări stradale defectuoase.

Obiective de intervenție urgentă

 • Calitate îmbunătățită a activității de salubrizare stradală a serviciului public de salubrizare
 • Reducerea prafului din atmosferă, existent mai ales la nivelul arterelor cu densitate mare de populație, respectiv reducerea impactului poluării asupra sănătății cetățenilor.
 • Îmbunătățirea aspectului orașului și cartierelor, creșterea atractivității orașului, creșterea sentimentului de siguranță al cetățenilor

Plan de intervenție

Rezolvarea problemelor infrastructurii de salubrizare stradală:

 • Un coș de gunoi la maxim 100 de m: în multe cazuri, lipsa coșurilor de gunoi este fie un pretext, fie o piedică reală, în calea celor aflați pe domeniul public care vor să arunce civilizat un ambalaj sau o hârtie. Dotarea corespunzătoare cu coșuri de gunoi trebuie asigurată fie de operatorii de salubrizare, fie de autoritatea locală.
 • Dotarea lucrătorilor care în prezent fac măturat manual cu aspiratoare stradale și mașini de măturat: Această măsură va permite scăderea costurilor (costul unitar al măturatului automatizat este mai scăzut decât cel al măturatului manual) și la creșterea productivității și calității serviciului (praful și deșeurile stradale de mici dimensiuni vor fi aspirate). De asemenea, folosirea aspiratoarelor și mașinilor de măturat va avea un efect pozitiv asupra calității aerului, particulele de praf fiind aspirate, în loc de a fi ridicate în atmosferă.
 • Verificarea activității de salubrizare stradală desfășurate de operatorii de salubrizare de către inspectorii de specialitate din Primării și de Polițiile Locale. Sancționarea operatorilor de salubrizare în caz de neîndeplinire corespunzătoare a obligațiilor.
Alte priorități pentru domeniul Salubrizare:
 1. Colectăm selectiv acasă, la școală, la serviciu în tot Bucureștiul
 2. Compostăm biodeșeurile
 3. Tratăm deșeurile din construcții în instalații specializate

Surse potențiale de finanțare nerambursabilă:

Viitorul Program Operațional Dezvoltare Durabilă:
Axa Prioritară 2: Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară
Obiectivul Specific: Promovarea tranziţiei către o economie circulară:

 • extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, inclusiv îmbunătăţirea sistemelor integrate existente de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri:
 • extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile
 • extinderea capacităților de sortare și reciclare
 • extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor
 • realizarea de capacități de compostare pentru deșeurile verzi
 • realizarea de instalații de digestie anaerobă
 • instalații TMB cu biouscare
 • întărirea capacității de pregătire pentru implementarea economiei circulare la nivelul autorităților publice (MMAP, ANPM, UAT).