Prioritate 0:
Transport în comun: curat, nepoluant, confortabil, la timp

Problema:

Deși administrația Firea și-a făcut un titlu de glorie din “reforma” transportului public bucureștean, astăzi lucrurile arată așa: parc de mijloace de transport poluante și insuficient dotate, infrastructură de transport electric (troleibuze și tramvaie) insuficientă, cu garnituri vechi și uzate, timpi record pierduți în trafic de bucureșteni.

Obiective de intervenție urgentă

 • Asigurarea necesarului de garnituri de mijloace de transport - în special electric și hibrid - pentru a evita aglomerația, inclusiv din perspectiva reducerii riscului de răspândire a virusului Covid19;
 • Curățenie în mijloacele de transport în comun;
 • Asigurarea predictibilității transportului în comun - obiectivul maxim 25 de minute din centru până în cartiere.
 • Scăderea poluării cauzate de mijloacele de transport în comun (autobuzele diesel)

Plan de intervenție

 • Asigurarea de echipamente și utilaje moderne pentru curățarea și dezinfectarea mijloacelor de tranport în comun
 • Achiziții pentru modernizarea și extinderea parcului de vehicule, pentru a putea asigura distanțarea necesară combaterii Covid-19 și pentru înlocuirea vehiculelor dezafectate / uzate moral (autobuze, tramvaie, troleibuze) cu vehicule moderne. Achiziționarea de autobuze nepoluante: electrice, hibride sau alimentate cu hidrogen.
 • Conectarea rețelelor de tramvai prin Piața Unirii
 • Tramvaiul rapid pe inelul median: Tramvaiul pe inelul median, prin estul Capitalei, va aduce beneficiile liniei 41, transpuse, în oglindă, și în zona de est. Acesta va reprezenta o alternativă reală pentru magistrala de metrou M2 care traversează centrul orașului și care și-a atins deja la orele de vârf capacitatea maximă de transport. Aceasta va atinge zone, cartiere și bulevarde în prezent nedeservite corespunzător pentru relația N-S, respectiv Colentina, Doamna Ghica, Pantelimon, Titan, Nicolae Grigorescu, Vitan Bârzești, Olteniței, și, într-o etapă ulterioară, Șos. Giurgiului - Zețari. Noua linie de tramvai rapid va intersecta rețeaua de metrou la stațiile Pipera (M2), Titan (M1) și Apărătorii Patriei (M2).
 • Modernizarea liniilor de tramvai care nu au fost reabilitate
 • Achizitia de tramvaie noi pentru traseele existente după reabilitarea căilor de rulare
 • Modernizarea și extinderea troleibuzului - înlocuirea mai multor trasee diesel cu troleibuz. Traseele diesel care se pot înlocui în maximum un an cu troleibuze cu autonomie sunt 313 și 381, iar 336, cu o investiție minimală și rapidă în 500m de rețea nouă până la terminalul Apusului poate deveni un troleibuz de sine stătător care va elimina din zona deservită aproximativ 15 autobuze diesel care circulă zilnic aproximativ 16h.
 • Creșterea capacității de transport public (călători pe oră și pe sens) prin dotarea cu troleibuze de 18 m lungime;
 • Interconectarea rețelei de troleibuze în zona Gara de Nord;
Alte priorități pentru domeniul Mobilitate urbană:
 1. Managementul traficului, componentă cheie pentru decongestionarea Bucureștiului
 2. Tren urban (municipal) și regional
 3. Închiderea inelelor de circulație
 4. Politică de parcări și infrastructură de parcări modernă
 5. Trotuare accesibile pentru pietoni
 6. Mobilitate alternativă pentru un București sănătos
 7. Încurajarea transportului de tip ride-sharing
 8. Siguranța rutieră - “viziunea zero”

Surse potențiale de finanțare nerambursabilă:

Viitorul Program Operațional Regional București - Ilfov -> Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile
Obiectivul Specific 7: Creșterea mobilității și atractivității utilizării transportului public și nemotorizat;
Obiectivul Specific 7: Îmbunătățirea conectivității regionale la coridoarele europene de transport prin creșterea accesului rețelei urbane și diversificarea modalităților de transport.

Axa Prioritară 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul:

 • Dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi)
 • Modernizarea/ extinderea liniilor de tramvai
 • Achiziționare/ modernizare material rulant (tramvaie),
 • Achiziționare troleibuze/autobuze
 • Dezvoltarea unor culoare de mobilitate
 • Infrastructuri pentru combustibili alternativi