Prioritate 0:
Infrastructură educațională de calitate și în siguranță pentru copii: locuri suficiente în creșe, grădinițe și școli.

Problema:

Bucureștiul trebuie să ofere sutelor de mii de copii și părinți din capitală o infrastructură de calitate pentru educație: creșe, grădinițe și școli decente și cu locuri suficiente, programe de școlarizare flexibile (incluzând variante prelungite de tip “școală după școală”), liniștea și siguranța că în timp ce ei sunt la serviciu, copiii lor sunt pe mâini bune. Cu atât mai mult în actualul context de pandemie, reîntoarcerea la școală în siguranță este o prioritate pe care ne-o asumăm cu toată responsabilitatea.

Obiective de intervenție urgentă

 • Asigurarea pe termen scurt a reîntoarcerii la școală a copiilor în condiții de siguranță în sistem hibrid - cu prezență fizică și online, în funcție de evoluția situației epidemiologice;
 • Crearea condițiilor pentru desfășurarea educației copiilor în mod adecvat;

Plan de intervenție

 • Suport financiar pentru dotarea școlilor cu infrastructură digitală și creșterea gradului de acces al copiilor la terminale pentru școală on-line;
 • Identificarea sectoarelor cu instituții de învățământ ce suferă de supraaglomerare și crearea unui plan comun cu primăriile de sector pentru soluționarea extinderii sau restructurării suprafețelor școlare necesare pentru acomodarea numărului de elevi;
 • Spații alternative pentru demararea cursurilor cu prezență fizică, inclusiv în aer liber;
 • Demararea renovării/consolidării instituțiilor de învățământ în stare severă de degradare;
Alte priorități pentru domeniul EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ:
 1. Identificarea cartierelor rezidențiale în curs de dezvoltare imobiliară și demararea proiectelor de construire a unităților școlare/educație preșcolară necesare acomodării cererii prezente și viitoare de școlarizare;
 2. Autorizații ISU pentru toate unitățile de învățământ;
 3. Lansarea unui program larg de investiții pentru dotarea unei rețele de școli la nivel de Municipiul București cu centre de informatică;
 4. Parteneriat cu părinții pentru buna administrare a instituțiilor de învățământ;
 5. Parteneriat cu mediul universitar (tehnic, economic, arhitectură etc) pentru implicarea directă în proiectele Capitalei
 6. Cultura, axă strategică de dezvoltare a Capitalei

Surse potențiale de finanțare nerambursabilă:

Viitorul Program Operațional Regional București - Ilfov:
Axa Prioritară 6: O regiune educată
Obiectivul Specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii:

 • Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare infrastructură pentru nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar, secundar, terțiar
 • Construire / reabilitare / modernizare / dotare centre de educaţie şi formare profesională / învățământ dual, inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu dizabilități (sistem de educație incluzivă).