Prioritate 0:
București, hub regional de business.

Problema:

Capitala generează peste un sfert din Produsul Intern Brut al României. Pe lângă marea concentrare de corporații multinaționale prezente aici, Bucureștiul este și gazda unui mediu antreprenorial românesc în plină dezvoltare. Din păcate, în București antreprenoriatul s-a dezvoltat în ciuda și nu datorită politicilor publice locale.

Obiective de intervenție urgentă

Prioritățile administrației vor fi construite în jurul câtorva din pilonii principali care crează fundația unui București cu adevărat antreprenorial, sprijinind cu decizie transparentă și suport tehnic acolo unde este necesar, dezvoltarea mediului antreprenorial.

Plan de intervenție

 • Atragerea de firme internaționale cu creștere rapidă, care să aleagă Bucureștiul ca hub regional sau global de dezvoltare și să își stabilească sediul principal în Capitală;
 • Îmbunătățirea poziționării Bucureștiului ca hub/cluster digital/de tehnologie și încurajarea cercetării-inovării și a industriilor creative;
 • Oferirea unui cadru propice colaborării, prototipării și transferului de expertiză între sectorul public și cel privat pentru rezolvarea problemelor de dezvoltare a Capitalei, precum și a proiectelor de dezvoltare, într-un cadru transparent și coerent.
 • Atragerea de capital de risc și încurajarea instituțiilor financiare existente pentru dezvoltarea accesului la finanțare al antreprenorilor;
 • Susținerea start-up-urilor și companiilor care își propun să păstreze o puternică amprentă locală;
 • Încurajarea colaborării între universități / facultăți și companiile locale – programe de internship, hub-uri de colaborare, sprijinirea start-up-urilor prin încurajarea creării de hub-uri
Alte priorități pentru domeniul DEZVOLTARE ECONOMICĂ:
 1. Servicii de tip one-stop-shop pentru micii antreprenor
 2. Accelerarea integrării tehnologiei în administrarea orașului

Surse potențiale de finanțare nerambursabilă:

Viitorul Program Operațional Regional București - Ilfov:
Axa Prioritară 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
Obiectivul Specific: Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor:

 • Sprijinirea transferului tehnologic prin crearea / dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic și serviciilor, cooperare IMM-uri - organizații CDI
 • Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de inovare care favorizează crearea și maturizarea start-up / spin-off în domenii de specializare inteligentă, inclusiv clustere
 • Promovarea antreprenorialului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri, parcurilor tehnologice și științifice, inclusiv parcuri smart cu impact la nivel regional
 • Sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor Inovative Digitale (DIH)

Viitorul Program Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare:

Axa Prioritară 1: Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare:

 • Infrastructuri de inovare (platforme tehnologice, open data, science park, Innovation hubs)
 • Proiecte realizate de Consorții CDI pe teme majore - rezolvarea unor teme majore CDI definite de industrie (IMM, întrep. mari) și organizații CDI, inclusiv pe teme de specializare inteligentă
 • Susținere servicii CDI de tip experiment desfășurate de către o organizație de CDI/întreprinderi